JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE


 

 

                                                Primena računara u nastavi matematike  


                                                   u nižim razredima osnovne škole

  

Kreator sajta je Silvija Ilić, master profesor metodike nastave informatike.Ako imaš bilo kakvo pitanje vezano za sajt, možeš me kontaktirati na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it adresi


i vrlo rado ću ti pomoći !!!


 

 

 


 


Draga Deco! 


Ovaj sajt je namenjen za učenike osnovne škole i za talentovane koji vole matematiku i žele da unaprede svoja znanja na viši nivo.

Matematika pomaže razvoju logičkog pristupa procedurama i argumentima, pomaže uočavanju pravilnosti i simetrije i razvija sposobnosti za računanje, procenu i logičko rasuđivanje. Iz matematike se mnogo štošta ne zadrži u pameti, no ako si je jednom savladao, onda ćeš se po potrebi uvek lako prisetiti zaboravljenog. Matematika je prirodna nauka nastala izucavanjem figura, racunanjem brojevima i proucava aksiomatski definisane apstraktne strukture koristeci logiku. Ime joj potiče od starogrčke reči "mathema", koja znači "znanje, učenje, nauka", a definiciju koju sam naveo i koju ni sam ne razumem u potpunosti sam sklopio na osnovu definicija nadjenih na nekoliko strana Vikipedije. Neke od glavnih matematičkih disciplina su naprimer analiza, algebra, aritmetika, geometrija, teorija brojeva. A od onog ko se bavi njome, matematika očekuje urednost, hrabrost i samopoštovanje, i zbog toga su najbolji matematičari - kompjuteri. Ljudi su se jako loše pokazali i uglavnom su u razvoju došli do brojanja para, a tek po neko zna, i koristi, pitagorinu teoremu, broj pi i slično.Ono što je začudjujuće, je da zasluga matematike i njena zastupljenost medju činiocima koji su doveli do civilizacijskog napretka, upravo obrnuto srazmerna njenoj popularnosti medju ljudima.

Drugo, svaki homo sapiens ima jedan isti lični problem - problem pamćenja. Pamćenje ima rok trajanja, a matematika je univerzalni ključ kojim se lako može doći do željenog podatka kada zatreba. Medjutim, prosečan čovek se plaši poredjenja, testiranja i neuspeha i matematiku doživljava kao bauk. Nećemo žuriti, u ovoj temi ćemo vremenom pokazati ponešto od onoga što nam je promaklo da uvidimo o ovoj nauci. Jer, matematika je prelepa nauka, u njoj nema ni gram one hladnoće koja joj se nepravedno pripisuje. Postoje rešenja u matematici koja su čist humor, a postoje rešenja koja su po zanimljivosti i kompleksnosti na nivou romana ili filma.


Tolstoj je rekao da : „Čovek je poput razlomka, čiji je brojilac ono što jeste, a imenilac ono što misli o sebi. Što je imenilac veći, razlomak je manji.“

 

Želim Vam prijatan boravak na ovom sajtu i želim Vam da naučite sve što Vam nudi ovaj sajt za usvajanje matematičkih znanja.

 

 

 

D Calendar Module

Who's Online

We have 6 guests online
Valid XHTML and CSS.