JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Pravougaonik i kvadar Print
Article Index
Pravougaonik i kvadar
Svojstva kvadra
Model kvadra
Izračunavanje površine kvadra
All Pages

 

 


 

Površina pravougaonika i izračunavanje površine

 

 Površina pravougaonika izračunava se kad se pomnože dužine njegovih susednih stranica.


 

 

Ako susedne stranice pravougaonika obeležimo slovima a i b, reči površina pravougaonika zamenimo

slovom P, tada se površina bilo kog pravougaonika može napisati ovako: P═a∙b

Površinu pravougaonika utrvđujemo merenjem tj. Brojali smo na prethodnom času sa koliko je jediničnih mera (u našem slučaju cm ²) potrebno za potpuno pokrivanje pravougaonika. Međutim, merenje površina je često nemoguće. Na primer, nije moguće izmeriti površinu njive sa pšenicom, šume oblika pravougaonika, naselja itd. Tada se površina izračunava.


  
Valid XHTML and CSS.