JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Ponavljanje GEOMETRIJA - Page 3 Print
Article Index
Ponavljanje GEOMETRIJA
Page 2
Page 3
All Pages


Obim i svojstva trougla 

 

 

          

 

 

 

Trougao ima 3 stranice.

Postoji više vrsta trougla: jednakostranični  jednakokraki tupouglii pravougli trougao

 

Formula za jednakostraničnog trougla je sledeća:  O = 3 * a


Formula jednakokrakog trougla je:  O= a+ b +b   ili  

 

                                                     O= a + 2* b


 

PODSETI SE: obim neke figure je zbir dužina stranica te figure.


Formula za trougao koji ima različite stranice je :     

 

O= a + b + c       


 

 


 


 


 

 

 

  
Valid XHTML and CSS.