Brojimo do hiljadu Print

 

 


Stotine prve hiljade

 

 Deset jedinica čine jednu desetinu.


1+1+1+1+1+1+1+1+1+1= 10


10 desetica čine jednu stotinu.


10+10+10+10+10+10+10+10+10+10= 100


1 stotine= 10 desetica= 100 jedinica


1s=10d=100j

 

 


 

 Kvizovi

 


 

 

Deset stotina čine jednu hiljadu.


100+100+100+100+100+100+100+100+100+100= 1000


Brojevi prve hiljade uvode se pomoću zbira:


785= 700s+80d+5j


932= 900s+30d+2j


751= 700s+50d+1j

 


 

Važno je da: ne čita se da broj ima 0 desetica, već se odmah

 

posle čitanja broja stotina pročita broj jedinica tog broja.


Naprimer: 902 ima 9 stotina i 2 jedinica (znači 0 se ne čita)


(svakog zadatka proveravamo čitanjem)


 

 


  

 

  

  

 

Poređenje stotina povezati sa poređenjem desetica i jedinica.

 

2<4, 20<40, 200<4005>3, 50>20, 500>300