JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Ponavljanje GEOMETRIJA Print
Article Index
Ponavljanje GEOMETRIJA
Page 2
Page 3
All Pages

 

Obim i svojstva kvadrata

 

 

 


Kvadrat ima 4 jednakih stranica.


Kvadrat je pravougaonik čije su sve stranice jednake dužine.


Obim kvadra možemo izračunati pomoću sledeće formule:    

 

O= 4*a


 

 


 

Obim i svojstva pravougaonika      

 

 

 

Pravougaonik ima 4 stranice. Pravougaonik ima dve iste susedne stranice.

 


Obim pravouganika se izračunava zbira dve susedne stranice.

 

Formula je sledeća:    O= 2 * (a + b)

 

 

 Obim i svojstva trougla 

 

 

          

 

 

 

Trougao ima 3 stranice.

Postoji više vrsta trougla: jednakostranični  jednakokraki tupouglii pravougli trougao

 

Formula za jednakostraničnog trougla je sledeća:  O = 3 * a


Formula jednakokrakog trougla je:  O= a+ b +b   ili  

 

                                                     O= a + 2* b


 

PODSETI SE: obim neke figure je zbir dužina stranica te figure.


Formula za trougao koji ima različite stranice je :     

 

O= a + b + c       


 

 


 


 


 

 

 

 

 
Valid XHTML and CSS.