JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Trougao Print
Article Index
Trougao
Vrste trouglova
Osobine trougla
Obim trougla
All Pages

   Trougao   Trougao je mnogougao koji sadrži 3 stranice.


Duži koje ograničavaju trougao nazivaju se stranice trougla.

Svake dve stranice imaju po jednu zajedničku tačku, a to su temena trougla.


Svaki trougao ima sledeće elemente: 3 stranice, 3 ugla i 3 temena.


Visine trougla seku se u jednoj tački.
Duž koja spaja teme sa središtem naspramne stranice trougla naziva se težišna duž trougla. Težišne duži trougla seku se u jednoj tački.
Ova tačka se naziva težište trougla I deli svaku težišnu duž na dva dela, tako da je deo do temena dva puta veći od drugog dela.


 

 

 

 

 


 

 

Vrste trouglova

     

 

Trouglovi se mogu razlikovati po unutrašnjim uglovima:


Pravougli trougao


Pravougli trougao ima jedan unutrašni ugao od 90 stepeni (pravi ugao)

 

 


Tupougli trougaoTupougli trougao ima jedan unutrašnji ugao od više od 90 stepeni (tupi ugao).

 

 


Oštrougli trougaoOštrougli trougao ima sva tri unutrašnja ugla od manje od 90 stepeni (kosi uglovi).

 

 


Jednakostranični trougao


Jednakostranični trougao je trougao u kojem sve tri stranice imaju istu dužinu. Jednakostranični trougao takođe ima tri potpuno ista ugla od po 60 stepeni.

 

 


Jednakostranični trougao je trougao u kojem su dve stranice iste dužine, dok je treća stranica kraća ili duža od druge dve. Jednakostranični trougao ima takođe dva identična unutrašnja ugla.

 

 


Nejednakostranični trougao


Nejednakostranični trougao ima sve tri stranice različite dužine. Unutrašnji uglovi Nejednakostranični trougla su takođe svi različiti.

 

 

 


 

 


Osobine trougla          

                              

 

Trougao se zapisuje oznakama temena i znakom  ∆.


Nacrtani trougao zapisujemo ovako:   ∆ ABC

 

 

 

 


Obim trougla 

 


Zbir dužina svih stranica trougla je obim trougla.

 

 


 


 

Ako se reči obim trougla zamene slovom O , zapisuje se: O═a+b+c

( to je obrazac za obim nejednakostraničnog trougla i svakog trougla)Na sledećoj slici je trougao koji ima dve jednake stranice. Njegove stranice označene su sa a i b.

 

 

 

 

Obrazac za takav trougao je: O═a+b+b

 

 


 

Na sledećoj slici vidite trougao kojem su sve tri stranice jednake, to se zove jednakostranični trougao.

 

 

 

  Obrazac za takav trougao je:  O═a+a+a  ili O═ 3•a

 


 
Valid XHTML and CSS.