JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Pravougaonik i kvadar - Svojstva kvadra Print
Article Index
Pravougaonik i kvadar
Svojstva kvadra
Model kvadra
Izračunavanje površine kvadra
All Pages

 

 

Svojstva  kvadra   

 

 

 

Kvadar ima 6 ravnih površi, te površine se nazivaju strane kvadra. Duži koje ograničavaju strane

kvadra nazivaju se ivice kvadra. Kvadar ima 12 ivica. Krajnje tačke ivica kvadra su temena kvadra.

Kvadar ima 8 temena.

Svake dve naspramne strane kvadra su podudarne i paralelne.

 

 


Svako teme kvadra je zajedničko za 3 ivice. Iz svakog temena kvadra polaze po 3 ivice. Te ivice kvadra su njegove dimenzije. Dimenzija kvadra su: dužina, širina i visina. Dimenzije kvadra ili su pazličite dužine, ili su dve jednake a treća različite dužine ili su (ako je kvadar kocka) sve tri jednake dužine.

 

  
Valid XHTML and CSS.