JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Mozgalice-zadaci Print


       Mozgalice      1. zadatak- Magični kvadrat


Na slici je prikazan delimično popunjen magični kvadrat u kom su brojevi od 1 do 16. Ukupni zbir brojeva po svakom redu, koloni i dijagonali mora biti isti. Upitnike zameni brojevima kako bi uslov zadataka bio ispunjen.


2. zadatak-Kvadrat sa kružićima


Na slici je prikazan kvadrat na čijim su vrhovima i sredinama stranica mali kružići. Sredina tog kvadrata su vrhovi manjeg (unutrašnjeg) kvadrata. Na slici  je ukupno 10 redova, u svakom redu ima 3 kružića.Rasporedite brojeve: 1,2,3,4,5,5,6,7,8,10,11,12,15, tako da zbir brojeva na svakoj liniji iznosi 20.


 


3. zadatak- Sat


Sa dva para prava podeli sat na 3 dela tako da se posle sabiranja brojeva u svakom delu dobiju 3 jednaka broja!

 

 

 

4. zadatak- Kvadrat od bokala


Figuru u obliku bokala, prikazan na slici, precrtaj na list papira i razreži je sa dve pravim linijama na takva 3 dela od kojih se može složiti kvadrat! Cool

 


5. zadatak- Fasada kuće


Fasada kuće složena je od 11 šibica kao na slici. Premeštanjem smo dve šibice može se dobiti 11 kvadrata, a premeštanjem 4 šibice može se ta ista kuća pretvoriti u figuru koja sadrži 15 kvadrata. Uradi to Laughing


6. zadatak- Kartonska kutija


Kartonska kutija sa slike može se razviti na samo jedan od ponuđenih četiri načina! Pronađi taj način Smile


 

 

 
 


7. zadatak- Pravougaonik i krug


Pravougaonik EFHG je upisan u krug. Linija AE je dužine 5 cm, a linija EG je 7 cm. Kolika je dužina linija EH?


8. zadatak- Na 4 jednaka dela


 

Figuru na slici podeli na 4 jednaka dela, tako da se svakom delu nađu po dve tačke i po jedan kvadrat! Wink

 

 
Valid XHTML and CSS.