JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Da li si znao ? Print
Article Index
Da li si znao ?
Zanimljivsti iz sveta matematike
All Pages

Da li si znao? Smile Smile Smile


Zanimljivosti iz sveta Matematike!   


Da li si znao da...


   ... je broj 0 nastao posebno U Indiji  i kod Maja?

  ... je Ptolemej, antički grčki matematičar  , verovao da je sve povezano sa matematikom?

  ... moderna linearna algebra  potiče iz ranih 1840-ih?

  ... reč „matematika“ potiče od grčke reči. μάθημα (matema) što znači „nauka, znanje ili učenje“.

  ... se geometrija  kao nauka prvi put pojavila u Egiptu 

  ... je Pitagora  zaključio da je zbir uglova u trouglu  180 stepeni

  ... je pravilni sedmougao pravilni mnogougao   sa najmanjim brojem strana koji se ne može konstruirati pomoću lenjira i šestara? Da...


... Broj Pi izračunat na rekordnu 2,7 trilionitu decimalu!


Kompjuterski stručnjak Fabrice Bellard je izračunao 2,7 trilionitu decimalnu cifru broja π i tako oborio dosadašnji rekord za 126 milijardi decimalnih mesta. Za ovaj poduhvat mu je trebao 131 dan.

Prethodni rekord je postavio Daisuke Takahashi (Tsukuba univerzitet, Japan) u avgustu 2009. godine za šta mu je trebalo 29 sati. Koristio je superračunar koji je 2000 puta brži od Bellard-ovog kućnog računara.

"Svoju prvu knjigu o broju π sam napisao sa 14 godina i od tad sam napredovao rušeći različite računske rekorde. Ipak, za sam broj π nisam posebno zainteresovan premda aritmetika preciznosti velikih brojeva ima veoma malo praktične primjene. Dosta interesantniji je korišteni algoritam izračunavanja koji može imati primenu i u nekim drugim oblastima", rekao je Bellard koji planira da objavi verziju svog računskog programa.

U svom članku Ivars Peterson kaže kako je "i sam Njutn izračunavao cifre broja π, potrošio dosta vremena koristeći formule do kojih je samostalno došao kako bi izračunao još dodatnih nekoliko cifara. Broj π ima tačno određenu sekvencu cifara i ako vam računar ne radi besprekorno neki od dobijenih brojeva će biti pogrešni".

Pi ili π je matematička konstanta, danas široko primenjivana u matematici i fizici. Njena približna vrednost je 3,14159, a definiše se kao odnos obima i prečnika kruga ili kao odnos površina kruga i kvadrata nad njegovim poluprečnikom. Pi je takođe poznat i kao Arhimedova konstanta (ne treba je mešati sa Arhimedovim brojem) ili Ludolfov broj. U praksi se beleži malim grčkim slovom π a u srpskom jeziku je pravilno pisati i pi. Oznaka za broj pi potiče od grčke reči perimetar (περίμετρος). Pi je u matematiku uveo Vilijam Džouns 1707. godine, a popularizovao je Leonard Ojler 1737. godine.

Numerička vrednost pi zaokružena na 64 decimalna mesta je:

π ≈ 3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923

Pi je iracionalan broj, što znači da se njegova vrednost ne može izraziti preko razlomaka. Zbog toga njegov decimalni zapis nema kraja i nije periodičan.

 
Valid XHTML and CSS.