JQuarks

Public quizzes


Designed by:
Priroda je velika knjiga koja je napisana jezikom MATEMATIKE, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates
Pravougaonik i kvadar - Model kvadra Print
Article Index
Pravougaonik i kvadar
Svojstva kvadra
Model kvadra
Izračunavanje površine kvadra
All Pages


Model kvadra  


Na sledećoj slici je prikazan model kvadra:

 

 

Kada se taj model otvori i stavi na sto, izgleda ovako:

 


Tako je dobijena mreža površi tog kvadra.

 

  
Valid XHTML and CSS.